Beboerundersøkelsen

www.hovikasen.com                                   Administrator: Line Markussen Birkeland

Beboerundersøkelse for Høvikåsen

Utført vinteren 2017/2018


Styret i Høvikåsen AS vil takke alle som har svart på beboerundersøkelsen som ble sendt ut i desember 2017. Det er motatt over 100 svar og styret er svært fornøyd med det. Resultatet av undersøkelsen vil være et viktig dokument for styret framover. Styret har fått mange viktige innspill og vil ta tak i mange av tilbakemeldingene.

Undersøkelsen viser at de fleste av beboerne er fornøyd med hvordan Høvikåsen AS drives, men det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. Og ved hjelp av tilbakemeldingene i beboerundersøkelsen vil styret jobbe for at trivselen blir ennå bedre.

Undersøkelsen viser at en del av beboerne etterlyser mer informasjon fra styret og deres arbeid. Styret har besluttet å legge ut et sammendrag fra hvert styremøte på hjemmesiden slik at de som vil kan følge styrets arbeid. I tillegg vil nettsiden bli forbedret. Undersøkelsen viser at dette er nødvendig for at hjemmesiden vår skal bli brukt til det den er tiltenkt. Dette er et arbeid som allerede er satt i gang.

Vedlikehold er et tema som mange mente at styret burde ta tak i. Styret har nettopp motatt en tilstandsrapport for bygningsmassen og har satt i gang arbeidet med å gå gjennomgå denne og lage en tidsplan for framtidig vedlikehold.

Utbedring av pipeløp og bedre trekk i peis/ovn er etterspurt av en del beboere. Punkt 21 i undersøkelsen viser også at halvparten av beboerne sliter med dårlig trekk i peisen eller ovnen. Styret er klar over dette, og en del av årsaken til dette er at det for en del år siden måtte foreta rehabilitering av alle pipeløpene. Dette grunnet fyringsforbud fra brannvesenet da det var flere pipeløp som hadde sprekker og det oppstod pipebranner regelmessig. For mer informasjon se en mer utfyllende gjennomgang av saken lagt ut på hjemmesiden.

Det ble etterlyst felles husordensregler for alle blokkene. Styret har jobbet med dette i løpet av høsten og har sørget for at husordensreglene nå er tilnærmet like for alle sameiene.

Andre temaer som ble belyst av beboerundersøkelsen er brøyting og strøing, grøntområde, felleskostnader, utskiftning av vinduer, inkalling til generalforsamling, mulighet for opprettelse av parsellhager og parkeringssituasjonen. Styret vis se på alle disse innspillene og jobbe videre for at alle skal trives i Høvikåsen.


Under finner dere diagram fra undersøkelsen